Takt og tone

 

Kirken er åben for alle. Når man træder ind i kirkerummet, hvad enten det er som turist eller det er for at deltage i en gudstjeneste, er der forskellige hensyn man må tage.

 

Andagtsrum
Alle, som opholder sig der, skal kunne opleve rummet som et andagtsrum. Man bør derfor bevæge sig roligt, tale dæmpet og holde sin mobiltelefon slukket.
Respekt og hensyn
Mennesker, som søger kirken, kan være i en svær situation, og derfor er det vigtigt, at man viser sin respekt for andre ved at færdes stille i kirkerummet.
Guide-regler
Når man kommer med en gruppe turister og ikke har meldt sin ankomst, vil det være rart at så mange informationer som muligt gives i våbenhuset, hvis der er andagtssøgende i rummet. Derefter kan man stille bevæge sig ind i kirkerummet.


FOTOGRAFERING
Må man fotografere i kirkerummet?
Ja, almindeligvis er man velkommen til at fotografere i kirkerummet, men -

 

Må man fotografere, filme eller optage lyd under en gudstjeneste eller kirkelig handling?

For mange er det et naturligt ønske at få taget billeder af livets store begivenheder, hvortil kirkelige handlinger jo hører.

Ifølge GDPR er det ikke tilladt at fotografere eller filme personer i et ikke-offtentligt rum uden samtykke. 
Det virker også distraherende, når der tages billeder under en gudstjeneste eller kirkelig handling. Det tager fokus og forstyrrer koncentrationen om det, der foregår.

Familien må gerne vælge én, der diskret og uden at tiltrække sig opmærksomhed tager billeder uden blitz af handlingen og efterfølgende kan dele med dem, der ønsker det. 

Vores erfaring er, at det er bedst at foretage fotograferingen efter gudstjenesten eller den kirkelige handling. Man kan f.eks. samle dem, der skal med på billederne omkring døbefonten eller ved alteret. Kirkens præst stiller gerne op, hvis det ønskes.

I forbindelse med vielser kan man dog tale med præsten om den mulighed at fotografere, når bruden føres ind, og når brudeparret følges ad ud efter vielsen.

 

Bemærk: Ind imellem vil kirkens medarbejdere tage billeder i forbindelse med særlige arrangementer og gudstjenester til brug på kirkens hjemmeside, Facebook-profil mm. De bestræber sig altid på ikke at tage direkte billeder af gæster/kirkegængere, og fokuserer primært på præster, musikere, sangere osv.

Hvis man ikke ønsker at optræde på et billede, er man velkommen til at henvende sig til medarbejderne.


BØRN ER VELKOMNE
Der er også plads til børn i kirken, og de må meget gerne være med under gudstjenesten. Men for nogle børn er det lang tid at skulle sidde stille under en hel gudstjeneste, derfor:
Bagerst i kirken til højre er der legesager. Her er der plads til, at børnene kan lege og underholde sig sammen med en forælder, hvis de har brug for en pause eller to. Det er stadigt inde i selve kirkerummet, så tænk over lydniveauet. I er også velkomne til at gå over i Sognehuset.

Tak om I vil undgå at børnene kravler på kirkediget, da det er ved at falde sammen, og vi har ingen forsikring, der dækker. 


Børnekirke
Nogle søndage er der arrangeret speciel børnekirke for alle børn. Lidt inde i gudstjenesten synger vi børnekirkesangen og går over i Sognehuset, hvor der er fortælling, sang og måske en aktivitet. Børnene kommer tilbage og er med til altergangen.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til kirketjenerne.