Kirkegården

Den smukke park omkring Sindbjerg Kirke er åben for alle.
Den danner rammen om utallige minder fra vores sogn gennem tiden. 

Kirkegården rundt om Sindbjerg Kirke.

Efter en omlægning udgør de nedlagte gravsteder og de nye områder til urnegrave en smuk helhed, så kirkegården fremstår ikke blot som en frodig park med stor biodiversitet, men også som et fredeligt sted, hvor efterladte kan mindes deres afdøde.

Kirkegården er et værdifuldt erindringsrum, som kaster lys på det levede liv og det fællesskab, som vi mennesker er en del af. Der er derfor særlige områder på kirkegården, hvor der er grupper af mindesten fra nedlagte gravsteder over personer, som gennem tiden - hver på deres måde - har sat spor i sognets liv. Desuden er der sat bænke flere steder, hvor der er plads til ro og refleksion.

Hvad koster et gravsted?

Som medlem af folkekirken betaler man ikke for gravsted og den kirkelige handling begravelse eller bisættelse. Men man skal give et tilskud til gravkastning – dvs. at få gravet og dækket til igen.
Selvom man nøjes med at sætte en urne ned i græsplænen eller har en plade i plænen, er der selvfølgelig obligatorisk vedligehold på stedet. Se prislisten her.  Se en pdf over gravstederne her

Minikonfirmanderne nyder at komme på kirkegården - specielt når efterårets høje træer kastser kastanier!

QR-koder

Stenene på nogle af sognets folk er bevaringsværdige, og derfor er der sat en QR-kode på, hvor man kan få noget at vide om, hvem det er.

En usædvanlig gravsten

På en gravsten sydøst for kirken står der f ire navne – to af dem med doktortitler. Dr. phil. J. P. Jacobsen og dr. phil. Lis Jacobsen – et ægtepar med deres to døtre Grete Jacobsen og Karen Jacobsen.
Jacob Peter Jacobsen blev født i 1869 på slægtsgården ”Salemgaard” i Ulkær, Sindbjerg sogn. I 1903 færdiggjorde han sin doktordisputats og blev dr.phil. Han var videnskabsmand, studerede klassisk f ilologi med fransk som hovedfag og historie som supplement til sprogvidenskaben Lis Jacobsen, datter af nationalbankdirektør Marcus Rubin, blev i 1903 gift med J. P. Jacobsen. Hun studerede nordiske sprog og blev dr.phil. i 1910 på en afhandling om det danske Sprogs Historie gennem Tiderne.
Året efter tog hun initiativ til oprettelsen af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Hun fik også idéen til Politikens Nudansk Ordbog.
Efter 2010 udkommer den kun online, men bliver stadig holdt opdateret.
Slår man ordet ”Nudansk” op i ordbogen, står der bl.a. Ordet dannet af Lis Jacobsen 1882-1961. Hun står også bag synonym-ordbogen og slang-ordbogen, så hun er blevet kaldt ”Alle ordbøgers moder”

"Kom og nyd vores kirkegård. Her er plads til alle, og også til en god snak. "

Inger Graver

""

Inger gravermedhjælper