Besøgstjeneste

Vi formidler besøg til alle, der ønsker at lære et andet menneske fra vores lokalområde at kende.

Mangler du en at snakke med?

Kirkens besøgstjeneste vil hjælpe dig, der har brug for besøg måske på grund af:

- Sygdom, handicap, manglende kræfter eller du føler dig alene i hverdagen.

 

En af kirkens besøgsvenner har tid til at:

 • Lytte
 • Snakke
 • Kigge i fotoalbum
 • læse højt
 • skrive breve
 • synge eller lytte til musik
 • gå ture
 • deltage i arrangementer sammen med dig
 • ja, gøre hvad I finder ud af sammen

Besøgsvenner påtager sig ikke opgaver, som skal løses af det offentlige. Dette er vigtigt at respektere. Besøgsvenner kommer typisk på hyggebesøg, går en tur, hjælper med små ting. Det vigtigste er den fortrolige samtale, som lindrer den enkeltes ensomhedsfølelse. Det aftales individuelt mellem besøgsven og vært, hvor ofte og hvor længe besøget varer.

Ønsker du at få besøg

Kontakt sognepræst Helga, der efter aftale vil besøge dig og finde en besøgsven til dig. Sammen aftaler i, hvornår og hvor ofte besøgene skal finde sted. Det kan f.eks. være ugentligt, hver 14. dag eller sjældnere. 

Du får en ven for livet!

Kontakt sognepræst

Helga Døssing Bendfeldt

Telefon 2818 7844

 Besøgsvennen har tavshedspligt og vil: 

 • ikke lade viden om dine personlige forhold gå videre til andre
 • være god til at lytte
 • fornemme takt og tone
 • være trofast
 • overholde aftaler
 • være din ven

 

Hver 4. dansker over 65 år føler sig ofte eller af og til ensom.

Ældre som oplever langvarig ensomhed kan miste livslysten, initiativet og lysten til at skabe kontakt til andre mennesker. Ensomhed er sundhedsfarligt og desværre ret tabubelagt. En besøgsven kan gøre en verden til forskel i et andet menneskes liv. Rummet for tillid og åbenhed skabes lidt efter lidt og kan blive til gensidig glæde for både besøgsven og besøgsvært.

”Jeg mener virkelig, at besøgsvenner er uvurderlige. Der burde være flere af dem. Jeg ville i hvert fald ikke undvære min”, 

siger Mary, som har haft Margit som besøgsven i mange år.

”Det var egentlig også for, at give mig selv noget, at jeg meldte mig som besøgsven. Det giver jo begge parter så utrolig meget”,

 siger Eva, der har været besøgsven i mange år.