Kirkens medarbejdere

Skriv, ring eller kom forbi til en kop kaffe

Helga Døssing Bendfeldt

Præst

Tlf. 2818 7844

Mail: hedb@km.dk

Arbejdsområder:
Præsten står for forkyndelse og sjælesorg (samtaler) i forbindelse med kirkelige handlinger som gudstjenester, vielse og begravelser og alt det ind imellem. Desuden konfirmationsundervisning, koordinering og medvirken ved kirkens aktiviteter fra strikkeklub til sogneudflugt, Sang i Sognehuset og Kirkecafé. Præsten har også kontakt til mange samarbejdspartnere, skriver klummer og meget mere. 

Henrik Engelbrekt Refshauge

Kirke- og kulturmedarbejder og Kirkemusiker

Tlf. 2721 3334

henrikerefshauge@gmail.com

Arbejdsområder:
Kirkemusiker og Kirke- og kulturmedarbejderen koordinerer PR/pressearbejdet, de frivillige som f.eks. lovsang og kirkekaffe, mini konfirmander i 4. klasse, er tovholder i Kirkecafeen, Sang i sognehuset, står for babysalmesang, og spiller ved familieaktiviteter/gudstjenester, vielse og begravelser, sætter powerpoint op til gudstjenester mm.

Inger Georgsen og Inger Møller Nielsen

Graver og kirketjenere

Inger Georgsen (til højre på billedet)

Tlf. 2963 4565

Mail: ing@km.dk

 

Graverassistent og kirketjener

Inger Møller Nielsen

Tlf. 2345 0459

Mail: horlyck@hafnet.dk

Arbejdsområder
Graver og kirketjenerne er en slags pedeller, der sørger for at kirken, bygninger samt områderne og kirkegården omkring er vedligeholdt, rengjort og opryddet, hækkene er klippet og ukrudtet fjernet. De sørger også for de praktiske ting ifbm.  kirkelige handlinger. 

Vivi Michelsen

Kirkesanger

Tlf. 5211 7165

Mail: michelsenvivikarina@gmail.com

Arbejdsområder:

Kirkesangeren leder sangen ved de kirkelige handlinger, og sørger for vi alle er med. Sangen er vigtig ved gudstjenester, vielser og begravelser, så når vi ser kirkesangeren være frimodig til at bruge stemmen, kan vi andre roligt synge med.