Menighedsrådet

Menighedsråd

Ole Thurø Lauridsen

Formand
Højagervej 10
Lindved
7100 Vejle
ole@ot-lauridsen.dk
Tlf: 28404236

Poul Helgesen

Næstformand og sekretær

Kløvermarksvej 4
Lindved
7100 Vejle
poulhelgesen@gmail.com
Tlf: 25444189

Jørgen Madsen

Kasserer
Gl Landevej 46
Lindved
7100 Vejle
jmads@hotmail.dk
Tlf: 60622886

Bjarne Høj Lauridsen

Kirkeværge
Birkevej 2
Lindved
7100 Vejle
bhl@tuknet.dk
Tlf: 40441207

Carsten Schousboe

Kontaktperson
Viborg Hovedvej 50
Lindved
7100 Vejle
underuplund@live.dk
Tlf: 20131449

Morten Michaelsen

Bygningssagkyndig
Ribevej 9
7171 Uldum
morten@michaelsen.dk
Tlf: 24235630

Helga Døssing Bendfeldt

Sognepræst
hedb@km.dk
Tlf: 28187844
Fri mandag og fredag

Vakant

Sognepræsten kirkebogsførende i Øster Snede

Menighedsrådet udgør ledelsen af sognekirken og har ansvaret for kirkens liv og vækst

Menighedsrådet er sammensat af valgte medlemmer, som er frivillige samt præsterne. Menighedsrådet har også ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtaget præsterne.

Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præsterne og for kirkens liv og vækst.

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster.
Præsterne er også fødte medlemmer.